شمانیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

فرتاک ورزشی ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جام نیوز ورزشی 4

ایسنا ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

شمانیوز ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 2

شمانیوز ورزشی 2

پارسینه ورزشی 2

ایلنا گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 0

الف ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 4

جماران گوناگون 0