ایسنا کرمان 1

بانکداری ایرانی اقتصادی 1

فانوس نیوز اقتصادی 3

فانوس نیوز اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 1

ایسنا یزد 6

مشرق نیوز اقتصادی 0

پول نیوز اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

پول نیوز اقتصادی 0

دانا اقتصادی 1

ایسنا خراسان شمالی 1

ایسنا اصفهان 2

ایسنا اصفهان 1

ایران اکونومیست اقتصادی 2

بانکداری ایرانی اقتصادی 2

صراط اقتصادی 5

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 7

پارسینه اقتصادی 5

بانکداری ایرانی اقتصادی 6

ایران اکونومیست اقتصادی 9

ایران اکونومیست اقتصادی 5

ایران اکونومیست اقتصادی 3

ایران اکونومیست اقتصادی 8

ایران اکونومیست اقتصادی 4