فردانیوز سیاسی 9

عصرایران سیاسی 1

نامه نیوز سیاسی 5

صداوسیما اجتماعی 5

صداوسیما بین‌الملل 6

صداوسیما بین‌الملل 3

نامه نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 5

دانا سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 6

موج گوناگون 1

موج گوناگون 0

موج گوناگون 3

موج گوناگون 5

صدای ایران گوناگون 4

صدای ایران گوناگون 12

خردادنیوز گوناگون 6

موج گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 11

موج گوناگون 8

عصرایران سیاسی 14

صدای ایران گوناگون 9

مشرق نیوز چندرسانه ای 6