مهر اصفهان 2

صداوسیما اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

مهر اجتماعی 2

شبستان اجتماعی 0

شفقنا گوناگون 0

ایرنا اجتماعی 0

ایرنا اجتماعی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

مهر کردستان 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

مهر اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

ایرنا اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 0

ایرنا اجتماعی 0

خبرآنلاین استانها 0

ایران اکونومیست سیاسی 4

مهر خوزستان 4

ایسنا سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

ایرنا اجتماعی 4