مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز گوناگون 1

دانا ورزشی 1

مهر فوتبال خارجی 5

پارسینه ورزشی 1

صدای ایران گوناگون 5

پارسینه ورزشی 1

سیمرغ گوناگون 2

جماران گوناگون 5

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

تابناک ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

ایسنا اصفهان 8

جماران گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 3

جام نیوز ورزشی 14

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

جام نیوز ورزشی 9

مشرق نیوز ورزشی 9

ایران اکونومیست ورزشی 4

تابناک ورزشی 12

مشرق نیوز ورزشی 11

باشگاه خبرنگاران ورزشی 8