پول نیوز بین‌الملل 1

ایسنا اقتصادی 1

ورزش 3 ورزشی 3

طرفداری ورزشی 4

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 1

خردادنیوز گوناگون 0

مهر فرهنگی و هنری 0

ایرنا بین‌الملل 0

پارسینه بین‌الملل 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر ورزشی 0

همشهری گوناگون 0

شبستان مساجد و کانونها 2

مهر ورزشی 0

ایسنا اقتصادی 3

دنیای اقتصاد اقتصادی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

شبستان مساجد و کانونها 3

شبستان سیاسی 0

ایرنا سیاست خارجی 4

ایرنا سیاسی 3

ایرنا بین‌الملل 1

پارسینه اجتماعی 0