رسانیوز گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 1

مهر فرهنگی و هنری 1

صداوسیما بین‌الملل 3

صدای ایران گوناگون 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

مشرق نیوز بین‌الملل 1

دانا اجتماعی 1

مهر سیاست خارجی 4

ایرنا سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 3

صداوسیما بین‌الملل 0

سینا فناوری 0

برنا گوناگون 2

ایرنا بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 1

برنا گوناگون 2

جام نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا فرهنگی و هنری 3

خودروبانک خودرو 3

صداوسیما بین‌الملل 2

مشرق نیوز ورزشی 1

صداوسیما بین‌الملل 0