ورزش 3 ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

جماران گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 8

الف ورزشی 1

پارسینه ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارسینه ورزشی 2

ایلنا گوناگون 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1