مشرق نیوز ورزشی 4

پارسینه ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 5

ایرنا ورزشی 2

خبرآنلاین ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 0

پارس نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

رکنا گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

رکنا گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

جماران گوناگون 1

نود تي وي فوتبال داخلی 3

افکارنیوز گوناگون 2

اتاق خبر24 ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0