صداوسیما سیاسی 0

ایلنا گوناگون 5

ایلنا گوناگون 0

ایسنا سیاسی 4

خردادنیوز گوناگون 0

الف سیاسی 0

نامه نیوز سیاسی 0

ایسنا سیاسی 3

ایرنا اقتصادی 2

فانوس نیوز چندرسانه ای 3

موج گوناگون 0

خبرآنلاین سیاسی 9

مهر مجلس 4

شبستان سیاسی 3

مهر تهران 0

ایران اکونومیست سیاسی 10

خبرآنلاین اجتماعی 12

مهر اجتماعی 19

مهر اجتماعی 17

ایرنا اجتماعی 2

ایرنا مجلس 0

شبستان سیاسی 2

ایرنا مجلس 4

خبرآنلاین سیاسی 2