صداوسیما گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

ایرنا خراسان شمالی 1

ایرنا گلستان 0

ایرنا مازندران 2

ایرنا آذربایجان شرقی 1

شبستان اجتماعی 0

ایرنا مرکزی 3

ایسنا اقتصادی 5

مهر علمی 1

ایسنا خراسان رضوی 0

مهر علمی 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا مرکزی 9

ایرنا قم 2

ایرنا قزوین 0

آفتاب نیوز اقتصادی 0

ایرنا قزوین 2

ایرنا قزوین 1

شبستان اجتماعی 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

ایرنا فارس 2

ایرنا قزوین 1

مهر علمی 1

مهر علمی 0