آفتاب نیوز ورزشی 1

مهر خراسان شمالی 5

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 9

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارسینه اجتماعی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

مشرق نیوز ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 3

مهر فوتبال داخلی 2

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

مشرق نیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

ایسنا ورزشی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 6

مهر فوتبال داخلی 6

مشرق نیوز ورزشی 10

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 3