ایسنا اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

شبستان سیاسی 2

مهر تهران 1

شبستان اجتماعی 0

ایسنا چهارمحال و بختیاری 0

مهر اردبیل 1

الف اقتصادی 0

شبستان سیاسی 0

مهر اقتصادی 0

شبستان اجتماعی 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

مهر خوزستان 1

ایران اکونومیست اقتصادی 0

ایسنا کرمان 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

مهر کردستان 0

فانوس نیوز اقتصادی 3

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 10

ایسنا اقتصادی 0

ایکنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0