طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

صراط ورزشی 0

صراط ورزشی 0

عصرایران ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

طرفداری ورزشی 1

ایسنا اقتصادی 1

پارسینه بین‌الملل 0

عصرایران سیاسی 1

افغانستان پیپر افغانستان 1

افغانستان پیپر افغانستان 0

شبستان مساجد و کانونها 0

طرفداری ورزشی 4

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 2

نامه نیوز سیاسی 0

همشهری گوناگون 0

مشرق نیوز بین‌الملل 1

طرفداری ورزشی 1

ایرنا چندرسانه ای 0

ایرنا بین‌الملل 1