طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

دنیای اقتصاد اقتصادی 2

صداوسیما بین‌الملل 1

پارسینه بین‌الملل 0

افکارنیوز گوناگون 1

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

آفتاب نیوز بین‌الملل 1

مشرق نیوز بین‌الملل 2

طرفداری ورزشی 0

همشهری گوناگون 0

خبرآنلاین بین‌الملل 0

طرفداری ورزشی 1

جام نیوز بین‌الملل 0

جام نیوز سیاسی 0

مهر بین‌الملل 0

طرفداری ورزشی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

طرفداری ورزشی 0

مهر اقتصادی 0