نامه نیوز سیاسی 1

صدای ایران گوناگون 0

طلا ارز و طلا 0

نامه نیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

آفتاب نیوز سیاسی 1

آریا سیاسی 3

پارسینه اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 6

آفتاب نیوز سیاسی 0

آریا سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 3

صدای ایران گوناگون 0

دانا سیاسی 1

دانا سیاسی 7

صدای ایران گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 3

صدای ایران گوناگون 3

صدای ایران گوناگون 5

عصرایران سیاسی 4

فردانیوز سیاسی 5

الف سیاسی 12

آفتاب نیوز سیاسی 6