ایرنا خوزستان 0

مهر آذربایجان شرقی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 2

ایرنا قزوین 2

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 3

مهر کردستان 6

ایرنا کردستان 2

ایسنا اقتصادی 4

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 5

باشگاه خبرنگاران علمی 8

ایرنا کرمانشاه 4

ایرنا آذربایجان غربی 4

ایرنا کردستان 5

ایرنا اقتصادی 2

ایسنا آذربایجان غربی 3

ایرنا تهران 3

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 5

ایسنا خراسان جنوبی 8

ایرنا اردبیل 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

ایرنا لرستان 8

ایرنا کردستان 5

ایرنا تهران 5

ایرنا چهارمحال و بختیاری 4

ایرنا سیستان و بلوچستان 2