مشرق نیوز گوناگون 1

مهر سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

فانوس نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 5

فردانیوز چندرسانه ای 6

پارسینه اجتماعی 5

جماران گوناگون 5

فردانیوز سیاسی 7

الف سیاسی 2

مشرق نیوز گوناگون 4

ایمنا سیاسی 4

ایرنا رهبری 4

مشرق نیوز سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

جماران گوناگون 6

پارسینه اجتماعی 2

فردانیوز سیاسی 4

دانا فرهنگی و هنری 4

صداوسیما اجتماعی 4

صدای ایران گوناگون 0

جام نیوز سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

مهر سیاسی 1