آفتاب نیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 5

ایکنا گوناگون 6

الف سیاسی 12

مشرق نیوز گوناگون 1

مهر قم 12

فانوس نیوز گوناگون 0

دانا سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 6

پارسینه اجتماعی 6

صداوسیما اجتماعی 3

صداوسیما اجتماعی 8

باشگاه خبرنگاران سیاسی 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

الف سیاسی 0

ایمنا سیاسی 5

دانا سیاسی 1

ایسنا سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

نامه نیوز سیاسی 3

افکارنیوز گوناگون 3