صداوسیما اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 6

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

الف سیاسی 0

ایمنا سیاسی 0

دانا سیاسی 0

ایسنا سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

نامه نیوز سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

فانوس نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 5

فردانیوز چندرسانه ای 6

پارسینه اجتماعی 5

جماران گوناگون 4

فردانیوز سیاسی 5