پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

خبرآنلاین ورزشی 3

نامه نیوز چندرسانه ای 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

افکارنیوز گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جماران گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 3

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 8

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 7

پارس فوتبال فوتبال داخلی 8

افکارنیوز گوناگون 9

افکارنیوز گوناگون 10