مهر بوشهر 2

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

ورزش 3 ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

افکارنیوز گوناگون 1

تابناک ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ایرنا ورزشی 5

جام نیوز ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 2

ایرنا ورزشی 11

ایسنا ورزشی 5

ایلنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 7

ایرنا ورزشی 10

روزنو ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 8

ایران اکونومیست ورزشی 6

ایرنا ورزشی 5

جام نیوز ورزشی 5