آفتاب نیوز سیاسی 1

شفقنا گوناگون 2

تجارت نیوز اقتصادی 3

فردانیوز اجتماعی 3

عصرایران سیاسی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 9

trt ترکیه 6

تجارت نیوز اقتصادی 29

فانوس نیوز گوناگون 21

اقتصاد آنلاین گوناگون 30

انتخاب اقتصادی 41

پارسینه اجتماعی 18

انتخاب اقتصادی 6

پارس نیوز گوناگون 12

سیری در ایران گردشگری 25

فردانیوز اقتصادی 38

دنیای سفر گردشگری 19

دنياى سفر گردشگری 12

جام نیوز اقتصادی 25

تابناک اجتماعی 45

تابناک اقتصادی 28

جماران گوناگون 35

دنياى سفر گردشگری 25