خبرآنلاین چندرسانه ای 1

نواندیش حوادث 0

خبرآنلاین ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

صراط فرهنگی و هنری 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

برنا گوناگون 1

همشهری گوناگون 0

فردانیوز فرهنگی و هنری 1

ایرنا فرهنگی و هنری 0

جماران گوناگون 4

پارسینه اجتماعی 2

پارسینه اجتماعی 1

پانا گوناگون 0

همشهری گوناگون 0

نواندیش اجتماعی 1

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0

صراط فرهنگی و هنری 0

صراط چندرسانه ای 1

همشهری گوناگون 1

همشهری گوناگون 6

پارسینه اجتماعی 0

پارسینه چندرسانه ای 0