ایسنا اصفهان 2

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر فرهنگی و هنری 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

ایسنا اقتصادی 0

تابناک اجتماعی 1

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر دینی و مذهبی 0

ایسنا همدان 2

شبستان دینی و مذهبی 0

مهر فرهنگی و هنری 0

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

تابناک اجتماعی 0

شبستان دینی و مذهبی 1

مهر آذربایجان غربی 0

باشگاه خبرنگاران علمی 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

مهر فرهنگی و هنری 1

دانا اجتماعی 4

ایکنا گوناگون 1

عصرایران گوناگون 3

شبستان دینی و مذهبی 6