مشرق نیوز ورزشی 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

پارس فوتبال فوتبال خارجی 8

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز ورزشی 7

طرفداری ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

پارس فوتبال فوتبال خارجی 9

پارس فوتبال فوتبال خارجی 5

نود تي وي ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 8

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 3

خبرآنلاین چندرسانه ای 6

طرفداری ورزشی 7

نود تي وي ورزشی 10

نود تي وي ورزشی 5

فرتاک ورزشی ورزشی 4