نود تي وي ورزشی 4

طرفداری ورزشی 3

طرفداری ورزشی 7

آفتاب نیوز ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

ایلنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 0

روزنو ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

پارس نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

پارسینه ورزشی 4