ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

شفقنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

نامه نیوز ورزشی 1

سیمرغ گوناگون 3

طرفداری ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

تابناک ورزشی 4