باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

تابناک ورزشی 0

سیمرغ گوناگون 1

آفتاب نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

روزنو ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

بهارنیوز ورزشی 2