خردادنیوز گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

پارسینه بین‌الملل 0

افکارنیوز گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 2

صداوسیما بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 2

صدای ایران گوناگون 1

جماران گوناگون 6

خردادنیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 3

صداوسیما بین‌الملل 1

عصرایران سیاسی 0

دانا بین‌الملل 0

فانوس نیوز بین‌الملل 0

صدای ایران گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

الف بین‌الملل 3

نامه نیوز سیاسی 3

پارسینه اجتماعی 0

افکارنیوز گوناگون 2

پارسینه بین‌الملل 1