عصرایران بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

خردادنیوز گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 0

تابناک ورزشی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

افکارنیوز گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

فانوس نیوز گوناگون 5

شفقنا گوناگون 1

عصرایران بین‌الملل 1

فانوس نیوز گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 3

آفتاب نیوز بین‌الملل 3

افکارنیوز گوناگون 5

مشرق نیوز گوناگون 3

فردانیوز بین‌الملل 4

آفتاب نیوز بین‌الملل 2

شفقنا گوناگون 6

آفتاب نیوز بین‌الملل 1

پارسینه بین‌الملل 2

افکارنیوز گوناگون 2