جماران گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 2

نود تي وي ورزشی 8

تابناک ورزشی 2

روزنو ورزشی 0

تابناک ورزشی 7

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 15

اقتصاد آنلاین گوناگون 22

ایلنا گوناگون 6

خردادنیوز گوناگون 30

جام نیوز ورزشی 24

الف ورزشی 9

ایلنا گوناگون 9

افکارنیوز گوناگون 44

پارس نیوز گوناگون 13

افکارنیوز گوناگون 16

فانوس نیوز ورزشی 15

پارس فوتبال فوتبال داخلی 8

مشرق نیوز ورزشی 22

فرتاک ورزشی ورزشی 19

پارس فوتبال فوتبال داخلی 54

روزنو ورزشی 25

مهر فرهنگی و هنری 24