روزنو ورزشی 0

تابناک ورزشی 2

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 11

اقتصاد آنلاین گوناگون 20

ایلنا گوناگون 5

خردادنیوز گوناگون 25

جام نیوز ورزشی 20

الف ورزشی 7

ایلنا گوناگون 8

افکارنیوز گوناگون 35

پارس نیوز گوناگون 11

افکارنیوز گوناگون 16

فانوس نیوز ورزشی 13

پارس فوتبال فوتبال داخلی 8

مشرق نیوز ورزشی 19

فرتاک ورزشی ورزشی 13

پارس فوتبال فوتبال داخلی 53

روزنو ورزشی 22

مهر فرهنگی و هنری 17

جام نیوز ورزشی 21

جام نیوز ورزشی 76