صداوسیما بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 6

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 5

رکنا گوناگون 4

مهر فرهنگی و هنری 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

موج گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 0