روزنو ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

ایرنا ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

ایران اکونومیست ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 1

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

افکارنیوز گوناگون 0