مهر زنجان 0

مهر دینی و مذهبی 3

ایکنا گوناگون 5

مهر کتاب 5

مهر هرمزگان 12

مهر کردستان 17

ایرنا قم 4

مهر اجتماعی 10

ایرنا بین‌الملل 5

مهر دینی و مذهبی 21

ایرنا ایلام 5

مهر اجتماعی 5

ایرنا خوزستان 28

ایرنا فرهنگی و هنری 17

مهر فارس 17

مهر فارس 7

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 10

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 13

ایرنا گیلان 15

باشگاه خبرنگاران سلامت 13

باشگاه خبرنگاران علمی 15

ایرنا مازندران 15

ایرنا مازندران 9

ایسنا اصفهان 9

ایسنا اصفهان 12