ایرنا گیلان 0

ایرنا کردستان 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا قزوین 0

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا بوشهر 3

ایرنا استانها 3

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا مازندران 1

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

ایرنا ایلام 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا کردستان 1

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا کرمان 1

ایرنا خراسان جنوبی 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 1

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

ایرنا بوشهر 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا همدان 3