ایرنا اصفهان 2

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

ایرنا سمنان 1

ایرنا مازندران 6

ایرنا فارس 0

ایرنا همدان 5

طلا ارز و طلا 0

مهر اقتصادی 0

مهر اقتصادی 0

مشرق نیوز سیاسی 1

ایرنا فارس 0

صداوسیما اقتصادی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا سیاسی 0

مهر دولت 0

ایرنا اقتصادی 1

ایرنا چهارمحال و بختیاری 3

ایرنا سمنان 4

مشرق نیوز اقتصادی 0

ایرنا بین‌الملل 5

ایرنا اقتصادی 2

ایرنا اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 0