فردانیوز اقتصادی 1

صبح اقتصاد اقتصادی 0

صراط اقتصادی 1

ایرنا کردستان 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

پانا گوناگون 1

ایرنا اقتصادی 4

صراط اقتصادی 0

ایرنا خراسان شمالی 4

ایسنا سمنان 2

ایسنا سمنان 2

مهر سمنان 7

جماران گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

جماران گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 2

آفتاب نیوز سیاسی 4

مشرق نیوز گوناگون 3

الف سیاسی 17

آفتاب نیوز سیاسی 23

پارسینه اجتماعی 2

صراط فرهنگی و هنری 0

افکارنیوز گوناگون 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2