مهر سیاسی 0

شبستان قرآن و معارف 0

صداوسیما بین‌الملل 0

پارسینه اجتماعی 0

پارسینه بین‌الملل 1

صداوسیما گوناگون 2

شبستان قرآن و معارف 0

مهر اجتماعی 0

مهر گیلان 0

صداوسیما گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

مشرق نیوز سیاسی 2

شبستان قرآن و معارف 1

مشرق نیوز سیاسی 2

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 2

پارسینه اجتماعی 0

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 1

مشرق نیوز گوناگون 2

ایلنا گوناگون 3

فانوس نیوز اجتماعی 0

مهر کرمانشاه 3

ایکنا گوناگون 2

ایسنا لرستان 1

مشرق نیوز سیاسی 0