ایرنا ورزشی 0

ایرنا بین‌الملل 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 0

فانوس نیوز گوناگون 1

ایرنا بین‌الملل 1

فرارو چندرسانه ای 0

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 3

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 3

ایرنا بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 1

ایرنا بین‌الملل 3

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا چندرسانه ای 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 2