باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

خودروبانک خودرو 5

ایتنا فناوری 3

افکارنیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 0

ایتنا فناوری 1

مهر علمی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 8

خبرآنلاین چندرسانه ای 3

دانا اجتماعی 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

خودروبانک خودرو 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

الف اجتماعی 1

خبرآنلاین اجتماعی 2

صداوسیما اقتصادی 1

مهر اجتماعی 0

صداوسیما ورزشی 1

دانا اجتماعی 2

مشرق نیوز گوناگون 3

خبرآنلاین اجتماعی 0

مهر اجتماعی 3

پارسینه اجتماعی 0