نامه نیوز سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 3

خردادنیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

خبرآنلاین سیاسی 1

شفقنا گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 0

همشهری گوناگون 1

خردادنیوز گوناگون 2

فردانیوز سیاسی 1

فردانیوز سیاسی 0

خبرآنلاین سیاسی 4

خبرآنلاین سیاسی 4

مشرق نیوز سیاسی 2

جام نیوز سیاسی 3

جام نیوز سیاسی 3

برنا گوناگون 2

خبرآنلاین سیاسی 2

رکنا گوناگون 1

همشهری گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

خبرآنلاین سیاسی 1

رکنا گوناگون 0

نامه نیوز سیاسی 0