رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

دانا ورزشی 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

ایسنا خراسان رضوی 1

مهر همدان 5

افکارنیوز گوناگون 0

مهر اجتماعی 1

ورزش 3 ورزشی 1

ایکنا گوناگون 1

ایکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 1

عصرایران سلامت 0

صدای ایران گوناگون 5

صداوسیما ورزشی 3

آفتاب نیوز سلامت 2

عصرایران سلامت 1

صدای ایران گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا گیلان 2

سلامت نیوز سلامت 1

سلامت نیوز سلامت 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 3