پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

روزنو ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 11

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایرنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

ایرنا ورزشی 0

صبح اقتصاد اقتصادی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

الف ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0