گلستان 24 گوناگون 1

آفتاب نیوز سیاسی 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز گوناگون 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

خبرآنلاین سیاسی 5

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

خبرآنلاین سیاسی 1

خبرآنلاین سیاسی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 5

دانا فرهنگی و هنری 0

شبستان سیاسی 1

خبرآنلاین سیاسی 1

خبرآنلاین سیاسی 0

خبرآنلاین سیاسی 0

دانا سیاسی 0

دانا سیاسی 0

خبرآنلاین سیاسی 0

رکنا گوناگون 0

خبرآنلاین سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

ایلنا گوناگون 0

شبستان سیاسی 0