پارسینه ورزشی 0

روزنو ورزشی 1

شمانیوز ورزشی 2

تابناک ورزشی 3

فانوس نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

تابناک ورزشی 12

تابناک ورزشی 6

فانوس نیوز ورزشی 11

شمانیوز ورزشی 11

پارسینه ورزشی 5

فانوس نیوز ورزشی 5

پارسینه ورزشی 19

مشرق نیوز ورزشی 23

نامه نیوز ورزشی 30

پارس نیوز گوناگون 8

مشرق نیوز ورزشی 17

فانوس نیوز ورزشی 20

فانوس نیوز ورزشی 7

فانوس نیوز ورزشی 12

دانا ورزشی 19

مشرق نیوز ورزشی 10

افکارنیوز گوناگون 26

مشرق نیوز گوناگون 20

پارس نیوز گوناگون 8