ایرنا علمی 0

ایرنا سمنان 5

فردانیوز چندرسانه ای 6

ایرنا محیط زیست 10

ایرنا گیلان 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 11

ایرنا همدان 4

مهر همدان 4

ایرنا همدان 2

ایرنا علمی 1

ایرنا کردستان 2

ایرنا علمی 0

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا قم 2

ایرنا علمی 0

ایرنا محیط زیست 1

ایسنا سیستان و بلوچستان 9

ایرنا خراسان شمالی 3

ایرنا مازندران 2

ایرنا مازندران 1

مهر محیط زیست 7

ایرنا محیط زیست 3

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا همدان 0

ایرنا محیط زیست 3