پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

جام نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

رکنا گوناگون 2

صراط ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

عصرایران ورزشی 2

ایکنا گوناگون 2

ایکنا گوناگون 7

ایکنا گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

ایلنا گوناگون 7

ایلنا گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 4

ایلنا گوناگون 3

گلستان 24 گوناگون 2

ایلنا گوناگون 11

صدای ایران گوناگون 5

صدای ایران گوناگون 5

تابناک ورزشی 5

افکارنیوز گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 8