پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

تابناک ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 4

شمانیوز ورزشی 2

شمانیوز ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 4

شمانیوز ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 6

شمانیوز ورزشی 6

فردانیوز ورزشی 0

صدای ایران گوناگون 0

شمانیوز ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

افکارنیوز گوناگون 5

فردانیوز چندرسانه ای 1

صدای ایران گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 0

شمانیوز ورزشی 2

شمانیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

پارس نیوز گوناگون 2

پارسینه ورزشی 2

تابناک ورزشی 0