صدای ایران گوناگون 0

تابناک ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جام نیوز ورزشی 1

اتاق خبر24 ورزشی 9

عصرایران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

فرتاک ورزشی ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

عصرایران ورزشی 4

صدای ایران گوناگون 5

عصرایران ورزشی 0

خردادنیوز گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 4

برنا گوناگون 11

صدای ایران گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

تابناک ورزشی 7

تابناک ورزشی 6

تابناک ورزشی 4

صدای ایران گوناگون 0

تابناک ورزشی 0

تابناک ورزشی 0