برنا گوناگون 6

فردانیوز چندرسانه ای 6

نامه نیوز سیاسی 4

رکنا گوناگون 6

همشهری گوناگون 2

خبرآنلاین سیاسی 4

عصرایران سیاسی 7

فردانیوز سیاسی 9

پانا گوناگون 6

پارسینه اجتماعی 3

همشهری گوناگون 5

خبرآنلاین سیاسی 18

برنا گوناگون 6

رکنا گوناگون 14

خردادنیوز گوناگون 2

آفتاب نیوز حوادث 9

فردانیوز چندرسانه ای 7

فردانیوز چندرسانه ای 13

سیمرغ گوناگون 5

همشهری گوناگون 5

نواندیش حوادث 3

رکنا گوناگون 10

صدای ایران گوناگون 10

الف سیاسی 4