جماران گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 2

ایسنا ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 4

ایلنا گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 7

فرتاک ورزشی ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 3

ایسنا ورزشی 10

فانوس نیوز گوناگون 16

ایسنا ورزشی 10

ایسنا ورزشی 15

ایسنا ورزشی 11

مشرق نیوز گوناگون 8

فردانیوز ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 6

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 10

فرتاک ورزشی ورزشی 6

شفقنا گوناگون 1