ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

ایرنا خوزستان 1

ایرنا اردبیل 2

ایرنا اصفهان 2

ایرنا سمنان 2

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 1

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 4

ایرنا خراسان رضوی 4

ایرنا سیستان و بلوچستان 1

ایسنا سیستان و بلوچستان 1

ایرنا خراسان رضوی 0

ایسنا زنجان 1

ایرنا یزد 0

ایرنا فارس 3

ایرنا خوزستان 2

ایرنا قزوین 0

ایرنا کردستان 0

ایرنا گیلان 8

ایرنا همدان 1

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا خراسان رضوی 2

ایرنا سیستان و بلوچستان 1

ایرنا خوزستان 1