مهر دینی و مذهبی 0

ایرنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

مهر دینی و مذهبی 3

رکنا گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

پارسینه ورزشی 1

رکنا گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

همشهری گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

مهر چهارمحال و بختیاری 0

طرفداری ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

برنا گوناگون 5