ایران اکونومیست اقتصادی 1

عصرایران اقتصادی 1

صداوسیما اقتصادی 4

آفتاب نیوز اقتصادی 7

دانا اقتصادی 10

فانوس نیوز اقتصادی 7

آفتاب نیوز اقتصادی 8

آفتاب نیوز بین‌الملل 5

فردانیوز اقتصادی 7

آفتاب نیوز اقتصادی 4

پارسینه اقتصادی 9

فانوس نیوز گوناگون 11

شمانیوز سیاسی 5

دانا اقتصادی 20

صداوسیما اقتصادی 37

فردانیوز اقتصادی 31

ایرنا فرهنگی و هنری 21