ایران اکونومیست اقتصادی 0

عصرایران اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 1

آفتاب نیوز اقتصادی 7

دانا اقتصادی 7

فانوس نیوز اقتصادی 5

آفتاب نیوز اقتصادی 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

فردانیوز اقتصادی 6

آفتاب نیوز اقتصادی 0

پارسینه اقتصادی 4

فانوس نیوز گوناگون 7

شمانیوز سیاسی 2

دانا اقتصادی 17

صداوسیما اقتصادی 28

فردانیوز اقتصادی 28

ایرنا فرهنگی و هنری 17