ایرنا قزوین 1

ایرنا کرمانشاه 1

ایرنا کرمانشاه 2

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا گیلان 0

ایرنا تهران 4

مهر گلستان 1

مهر سیستان و بلوچستان 6

ایرنا گلستان 1

مهر تهران 0

مهر آذربایجان غربی 0

ایرنا خراسان شمالی 7

ایرنا خراسان شمالی 1

ایران اکونومیست سیاسی 6

ایرنا سیستان و بلوچستان 11

مهر اجتماعی 4

ایرنا کردستان 3

ایرنا کردستان 5

پانا گوناگون 4

ایرنا علمی 4

ایرنا کردستان 3

ایرنا آذربایجان شرقی 0

ایرنا آذربایجان غربی 1

مهر کرمان 0

ایرنا تهران 1