پارس فوتبال فوتبال ملی 2

فانوس نیوز ورزشی 0

برنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

طرفداری ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

نامه نیوز اقتصادی 0

جام نیوز ورزشی 4

فرتاک ورزشی ورزشی 8

ورزش 3 ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 9

افکارنیوز گوناگون 9

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

افکارنیوز گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 5