مهر گیلان 2

ایسنا گیلان 2

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

پانا گوناگون 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

آفتاب نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مهر اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

اتاق خبر24 چندرسانه ای 2

پارسینه اجتماعی 3

فردانیوز چندرسانه ای 5

فردانیوز چندرسانه ای 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

فردانیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 1

ایسنا مازندران 4

مهر گیلان 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

مهر گلستان 4