مهر البرز 1

جماران گوناگون 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

ایسنا سیاسی 2

ایسنا البرز 5

ایرنا البرز 3

بنکر اقتصادی 1

ایلنا گوناگون 4

فردانیوز سیاسی 0

موج گوناگون 0

موج گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 2

مشرق نیوز اجتماعی 0

مهر کرمان 1

مشرق نیوز اقتصادی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 6

الف اقتصادی 0

پارسینه اقتصادی 0

تابناک سیاسی 0

عصرایران اقتصادی 1

مهر البرز 0

ایرنا البرز 3

دانشجو ورزشی 1

مهر البرز 7

مهر البرز 3