مهر اردبیل 0

ایکنا گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 4

شبستان سیاسی 4

دانشجو اقتصادی 9

ایکنا گوناگون 4

فانوس نیوز چندرسانه ای 2

فردانیوز سیاسی 7

ایرنا بین‌الملل 2

مهر بین‌الملل 17

مهر سیاست خارجی 12

ایکنا گوناگون 29

مهر آذربایجان شرقی 18

مهر آذربایجان غربی 22

ایکنا گوناگون 17

مهر کرمانشاه 18

ایکنا گوناگون 22

فانوس نیوز گوناگون 49

دانا اجتماعی 45

فردانیوز اجتماعی 23

دانشجو اقتصادی 12

دانا سیاسی 44

مهر بین‌الملل 28

فانوس نیوز بین‌الملل 5