مهر اجتماعی 0

ایکنا گوناگون 0

مهر چهارمحال و بختیاری 1

مهر محیط زیست 0

مهر اصفهان 1

مهر خراسان جنوبی 1

مهر چهارمحال و بختیاری 0

موج گوناگون 1

ایسنا چهارمحال و بختیاری 0

ایسنا چهارمحال و بختیاری 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

رکنا گوناگون 0

ایسنا چهارمحال و بختیاری 1

ایسنا چهارمحال و بختیاری 0

پول نیوز نفت و گاز 6

ایسنا چهارمحال و بختیاری 3

صداوسیما گوناگون 0

صداوسیما گوناگون 0

مهر اجتماعی 1

شبستان سیاسی 0

بهارنیوز اقتصادی 2

ایسنا لرستان 1

مهر ایلام 1

سینا فناوری 3

رکنا گوناگون 2